ePacific Telecom

Nền tảng vận hành số

Quản trị & điều hành doanh nghiệp hiệu quả trên nền tảng số

Nền tảng vận hành doanh nghiệp 4.0

ePacific Telecom cung cấp 6 gói giải pháp trên nền tảng công nghệ giúp khách hàng dễ dàng quản trị & điều hành doanh nghiệp của mình. Hoạt động của doanh nghiệp sẽ được thiết lập và vận hành trên cơ sở hạ tầng IT  cùng quy trình kinh doanh được tự động hóa.

Tất cả các ứng dụng từ tiếp thị, kênh liên lạc, quản lý khách hàng, bán hàng, mua hàng, kế toán, .. ERP, MRP đều được tích hợp và đồng bộ trên một nền tảng thống nhất giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và thích ứng nhanh ngay cả khi môi trường liên tục thay đổi.

ePacific Telecom cung cấp các gói giải pháp sau dành cho doanh nghiệp:

Đầu số điện thoại

Trong 2 phút mỗi doanh nhân hoặc doanh nghiệp có thể tìm và đăng ký được đầu số điện thoại theo nhu cầu, theo thương hiệu cá nhân hoặc gắn với tổng đài doanh nghiệp của mình.

Tích hợp ứng dụng

ePacific Telecom cung cấp 3 giải pháp tích hợp ứng dụng: Tích hợp tiện ích, ứng dụng vào đầu số tổng đài & Tích hợp quản lý đồng thời nhiều kênh truyền thông số & Tích hợp các phần mềm CRM vào hệ thống tổng đài của doanh nghiệp.

Tổng đài CCALL CLOUD

Giải pháp tổng đài bán hàng và chăm sóc khách hàng toàn diện giúp doanh nghiệp tăng cơ hội bán hàng thành công với khách hàng tiềm năng và duy trì chăm sóc với khách hàng hiện tại.

Nền tảng vận hành

Quản trị và điều hành doanh nghiệp hiệu quả bằng nền tảng vận hành số. Mọi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp, đối tác và khách hàng đều được cập nhật, quản lý trên nền tảng số hóa theo thời gian thực.

APIs cho lập trình

APIs là phương thức giao tiếp giúp kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng với nhau. Với APIs, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian mà vẫn đảm bảo tối ưu hóa được hoạt động của nhiều ứng dụng cùng lúc.

Dữ liệu lớn & AI

Cùng với IoT, dữ liệu lớn (Big Data) và AI là  3 mũi nhọn chủ chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Big Data & AI giúp doanh nghiệp tạo đột phá bằng những bước tiến lớn trong việc thu thập, thống kê và phân tích hành động trong thời gian rất ngắn.

Các nhóm ứng dụng phổ biến thuộc từng lĩnh vực

Marketing, tiếp thị

* Website Builder

* eCommerce

* Blogs

* Forums

* Slides

* Live Chat

Bán hàng:

* Sales / CRM

* Invoicing

* Point of Sale

* Shops / Restaurants / Hardware

* Subscriptions

* Sign

Điều hành khai thác

* Accounting

* Project

* Human Resources

* Inventory

* Purchase

* Manufacturing, MRP/PLM, IoT

* Helpdesk

* Documents

 

Đối tác toàn diện của ePacific Telecom

Bắt đầu trải nghiệm những ứng dụng công nghệ hiện đại nhất cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay

>